Aktuellt, historiskt
& föreningsliv

Veteranfordonsträff lördagen 6/7 2024

Klicka här för att läsa mer om träffen!

 

Som ett samarbete mellan Jädersbruks vänner, Statens Maritima och Transporthistoriska museer
samt Maskinhistoriska Föreningen inbjuds till en kör och samkvämsdag lördagen den sjätte juli.
Alla typer av äldre yrkesfordon är välkomna, från paketbilar till tungdragare. Den som inte kör
själv är hjärtligt välkommen att komma och titta, antingen i Jädersbruk, Kjula eller längs vägen.

Program:

09:00 Samling Jädersbruk. Göran Eriksson tar emot och visar runt på området samt uppstart av
tändkulemotor.

11:00 Avfärd från Jädersbruk mot Kjula via Köping – Strömsholm – Kvicksund – Torshälla. Exakt

Ca. 13:00 Ankomst Kjula för förevisning av valda delar av samlingen samt kaffe, korvgrillning och
samkväm.

Ca. 16:00 Dagen avslutas.

Då det inte finns obegränsat med plats för parkering så rekommenderas att lämna eventuella
släpfordon hemma.

Anmälningsavgiften är 120 kronor per person, och då ingår kaffe och smörgås samt guidning i
Jädersbruk. Swishas på plats. I Kjula står Maskinhistoriska föreningen för förtäringen.

I Kjula så får ungefär 45 lastbilar plats runt vägstationen, kommer fler så behöver grusgropen tas
i anspråk för uppställning.

Här hittar du köranvisning

 

Eventuella frågor:
Göran Eriksson 070-601 56 47
Anders Eriksson 070-910 47 39